The Americans

دانلود فیلم جدید خارجی
یک مرد و یک زن توسط کمونیست ها انتخاب می شوند تا به ازدواج یکدیگر درآیند. آنها پیش از این هیچوقت همدیگر را ندیده اند دانلود فیلم خارجی یا عشقی در بین خودشان حس نکرده اند اما بخاطر آرمان های شوروی باید ازدواج کرده دانلود فیلم خارجی جدید با نام و مشخصات جعلی به زندگی در آمریکا بپردازند. حاصل زندگی آنها پس از سالها دو فرزند دختر و پسر است که به هیچ وجه از پیشینه ی والدینشان آگاهی ندارند. آنها در محیطی کاملا آمریکایی، با رویایی آمریکایی بزرگ شده اند. برنامه های آمریکایی را از تلویزیون دیده اند دانلود فیلم جدید به مدارس آمریکایی در قلب ایالات متحده، یعنی “واشنگتن” می روند. زندگی این جاسوسان تقریبا بصورت آرامی میگذرد تا اینکه ماموری از FBI به خانه ای در همسایگی این زوج جاسوس نقل مکان میکند دانلود فیلم با لینک مستقیم این موضوع باعث می شود که اوضاع برای این زوج جاسوس هر روز بغرنج تر شود و…